De organisatie

vlnr: E.Rozendaal, Joh.v/d Ven (voorz) M.de Geus. M.v.Beukelen (secr.)  A. v/d Bunt
  L.v.Es F.Withag (penningmester)

Promotie Team

Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links

 

Dagelijks Bestuur

Foktechnische Commisie

 

vlnr: H.Dunnink  H.v.Dijk
Trompetter
 meer info

Communicatie Team

       vlnr:  L.v.Es
 Redactie Rond Roodbont 
     Bestuurslid
                                            

J.v.d.Ven
Wijk en Aalburg 
Tel.   06-51138432 
Mail: jjvdven@hotmail.com
M.v.Beukelen
Pesse 
Tel.   0528-241799
Mail: beuke615@planet.nl
F.Withag           Enschede   Tel: 06-36518969  
Mail:
f.withag@hotmail.com
E.Rozendaal                     Putten                                    Tel: 06-30276949 Mail:volenbeek@hetnet.nl

Vice-voorzitter 

          Bestuursleden
M.de Geus           Driehuizen                    
Tel: 06-20172081
Mail:monique@deengeltjes.nl

 

Lisette.v Es
Dronten,
Mail:
rondroodbont@gmail.com
Tel: 06-13030918

Foktechische commisie                                                                                              Inspecteur                          

 

    Voorzitter
J.v.Beukelen

Pesse 
Tel.   0528-241799
        06-18421299
Mail: beuke615@planet.nl

H.Blankenstein
Werkhoven
Tel:0343-551296

J.de Graaf
Amsterdam
Tel: 09-24228128
Mail:
jurriendegraaf@gmail.com

A. van Gent
Overberg
Tel: 0343 - 481496

Rond Roodbont                                                                    Website beheer                         

 

T.C.Eindhoven
Ruinen
t.eindhoven@hccnet.nl

Lisette.v Es
Dronten,
Mail:
rondroodbont@gmail.com
Tel: 06-13030918

 

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

A. vd Bunt
PC Dronten
Tel: 06-52410288  
Mail:
jenavdbunt@kpnmail.nl

T.Eindhoven
Website beheer