Nieuws uit de vereniging

Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links


                             

Voor aanmelding als lid van de fokkerijclub kunt u contact opnemen met het secretariaat,
of hier het inschrijf formulier downloaden .
U zult bij opname in het ledenbestand van de nodige informatie worden voorzien.
 
Het lidmaatschap van het stamboek bedraagt € 65,00 per kalenderjaar.
Opzeggingen, met ingang van het volgende kalenderjaar,
voor 1 december
  van het lopende jaar, schriftelijk of per email bij het secretariaat.

Secretariaat V.N.S.V.R.V.:                                                                                                                                Mevr. M. van Beukelen-van der Molen                                                                                                                     7933 TA Pesse                                                                                                                                            Telefoon: 0528-241799                                                                                                                                          e-mail: beuke615@planet.nl.

Voor Website aangelegenheden: Opmerkingen of suggesties omtrent de website:                                                     Te plaatsen foto´s voor de fotoshow, email naar t.eindhoven@hccnet.nl

Terug naar Home